Målgrupper

Unge med alvorlig høretab eller som er døve

Bostedet er godkendt til at have pladser til unge døve og hørehæmmede, som har udfordringer med kommunikation og hørelse. Herunder også skolefaglige vanskeligheder, senmodning, lettere autisme, Usher, døvblindhed og lettere psykiske problemer.

I denne målgruppe er der 12 pladser til unge ml . 18 og 30 år, jf servicelovens § 107 samt 3 pladser til unge ml. 17 – 18 år jf servicelovens § 66

Døve flygtninge, eller flygtninge med svært høretab

Bostedet er godkendt til 5 pladser til flygtninge ml. 18 – 65 år efter servicelovens
§ 107.

Målgruppen er defineret som døve eller svært hørehæmmede. Målgruppen har ofte begrænset eller ingen kommunikationsformer, har traumer og har brug for støtte i hverdagen.