Navigator Campus

Navigator Campus er et botilbud målrettet døve og personer med høretab. Beboerne her er enten tilknyttet Navigator (Castberggård Job- og Udviklingscenters STU-tilbud for CI-brugere, døve og unge med høretab mellem 17 og 30 år) eller Sprog, Job og Integration (Castberggård Job- og Udviklingscenters tilbud for døve flygtninge og flygtninge med svært høretab i aldersgruppen 18-65 år)

I bostedet Campus arbejdes der efter, at beboeren efter endt forløb har fået kompetencer i forhold til at kunne bo selv, klare hverdagsopgaver såsom, madlavning, indkøb, bestilling af tolk til lægebesøg mm.  Der arbejdes endvidere med at styrke personlige kompetencer i forhold til et socialt liv. Der trænes efter behov aktivt i konfliktløsning og fastholdelse af sociale fællesskaber.