Lovgrundlag

Bostedet Navigator Campus er godkendt af socialtilsyn midt og er godkendt til 20 personer.

Bostedet er godkendt med 3 pladser efter servicelovens § 66 og 17 pladser efter § 107.

Se mere på tilbudsportalen her