Faglig målsætning

På Navigator Campus arbejdes med en klar målsætning om at alle elever som udgangspunkt skal kunne klare sig med minimal støtte og hjælp i hverdagen. Derfor arbejdes der med at styrke eleverne med konkrete redskabe, således at de er selvhjulpne i forhold til brug af hjælpemidler, eller selvhjulpne i at skaffe sig den/det hjælpemiddel de har behov for.

Der arbejdes konkret med at styrke elevernes begrebsverden, ordforståelse og kommunikationsniveau. Der arbejdes under hele forløbet med at eleverne for styrket deres sociale kompetencer i forhold til andre døve og hørende. Der arbejdes altid mod beskæftigelse eller uddannelse som følge af forløbet. For enkelte kan dette dog være EGU, eller yderligere praktik forløb for at øge viden og tilknytning til arbejdsmarkedet.