Aktivitetsdelen

Beboerne på Navigator Campus er elever på enten Navigator eller Sprog, Job og Integration.

Navigator er et STU-tilbud til CI-brugere, døve og unge med høretab mellem 17 og 30 år, som endnu ikke har taget skridt videre til en ungdomsuddannelse. Her får eleverne vejledning og støtte, så de udvikler sig fagligt, personligt og socialt og på den måde bliver bedre til at udforske deres muligheder og påbegynde en uddannelse efter Navigator. Læs mere her

Sprog, job og integration er et tilbud rettet mod døve eller stærkt hørehæmmede flygtninge og indvandrere. Deltagerne, som ofte har et mangelfuldt eller ikke-eksisterende sprog bliver undervist i dansk tegnsprog for på den måde at blive i stand til at bruge tolk på en arbejdsplads og i forhold til offentlige instanser. Udover tegnsprog undervises deltagerne også i danske samfunds- og arbejdsforhold. Læs mere her