Støtteteam

 

Rikke Hjuler

Faglig leder

 

 

 

 

Jeanette Bille 

Støtte/kontaktperson

 

 

 

 

Kristian H. Kappendrup 

Støtte/kontaktperson

 

 

 

 

Svend Tarpgaard

Støtte/kontaktperson

 

 

 

 

Titika Christensen

Støtte/kontaktperson